Grafika

Anima Pura
Tvorba designu, grafický design, zpracování návrhů loga, vizitek, reklamy…
Zpracování v křivkách, rastrech, náhledy v pdf formátu.
Součástí zakázky je licenční smlouva o užití díla, výhradní či nevýhradní, dle dohody.
Smlouva uzavřená dle platného autorského zákona.